خرید اینترنتی بلیط بازگشت

برای دیدن جزئیات هر جایگاه، ماوس را بر روی آن نگه دارید.

برای انتخاب صندلی در هر جایگاه، بر روی آن کلیک کنید تا تعداد صندلیهای هر ردیف نمایش داده شود.

در صورتی که چند نفر همزمان یک صندلی را انتخاب نمایند اولویت با افرادیست که زودتر وارد درگاه بانک شوند.

نمای 360 درجه سالن
سبد خرید
بازگشت