همایش و جشنواره‌ها


سمینار معرفی سینتی سایزرهای یاماها

ا

همایش کاربران کرگ

همایش تعمیر سازهای بادی یاماها

اولین جشنواره سازدهنی کشور

گردهمایی سریعترین درامر ایران

همایش نگهداری گیتار الکتریک