«سیامک عباسی» در اولین اجرای خود در جشنواره موسیقی فجر:
سیامک عباسی گفت: چقدر خوب است با وجود ناامنی در کشورهای منطقه ما در کشورمان امنیت داریم و می‌توانیم کنسرت برگزار کنیم. به افتخار همه کسانی که برای امنیت ایران تلاش می‌کنند. جزئیات
جشنواره موسیقی فجر
جشنواره موسیقی فجر دو روز دیرتر برگزار می‌شود/ برنامه اغلب اجراها تغییر کرد جزئیات
دفتر موسیقی ارشاد اعلام کرد
تک آهنگ‌ها بدون دریافت مجوز اجازه انتشار در فضای مجازی را ندارند جزئیات